Kategorie
Z życia szkoły

Od pętelki do literki

       Uczniowie kl.1a w roku szkolnym 2022/23 podjęli się realizacji projektu jakim było prowadzenie ,,Albumu liter”. Książka ucznia powstawała przez cały okres wprowadzania liter. Zawarte w niej ćwiczenia polonistyczne obejmowały m.in.
• ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej: zadaniem dzieci było przedstawianie za pomocą rysunku nazwy zawierających nowo poznaną głoskę, w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
• ćwiczenia pamięci wzrokowej: utrwalanie obrazu pisanych liter – małej i wielkiej,
• ćwiczenia kaligraficzne.
     Kolejne strony z ,,Albumu liter” uczniowie wkładali do koszulek i gromadzili w skoroszycie lub segregatorze. Podsumowaniem była prezentacja albumów na spotkaniu z rodzicami, zorganizowanie wystawki w klasie oraz nagrodzenie autorów wszystkich prac.
      Przedsięwzięcie to było doskonałą formą doskonalenia techniki estetycznego i kształtnego pisania liter i poprawnego ich łączenia. Stanowiło fundament rozwijania niezbędnych życiowych postaw takich jak wytrwałość, odpowiedzialność, umiejętność koncentracji i uważności, pracy nad sobą, kształtowanie charakteru nie tylko pisma, ale człowieka.