Podział godzin

PONIEDZIAŁEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

WTOREK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Język angielski

Magdalena Pęcak

2.

8.50 – 9.35

Religia

ks. Paweł Szczygieł

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

5.

11.45 – 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc


ŚRODA

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

5.

11.45 – 12.30

Zajęcia czytelnicze

Monika Sikora

CZWARTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

5.

11.45 – 12.30

Język angielski

Magdalena Pęcak

PIĄTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

2.

8.50 – 9.35

Religia

ks. Paweł Szczygieł

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Sztorc

PONIEDZIAŁEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00– 8.45

Język angielski

Magdalena Pęcak

2.

8.50– 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Lesiak

WTOREK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Religia

ks. Paweł Szczygieł

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

5.

11.45 – 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

ŚRODA

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

5.

11.45 – 12.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

CZWATREK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

4.

10.45 – 11.30

Język angielski

Magdalena Pęcak

5.

11.45 – 12.30

Religia

ks. Paweł Szczygieł

                                                                             PIĄTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

2.

8.50 – 9.35

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

3.

9.45 – 10.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

4.

10.45 – 11.30

Edukacja wczesnoszkolna

Dorota Tokarska

 

                                                                              PONIEDZIAŁEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Lesiak

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Lesiak

3.

9.45 – 10.30

Edukacja matematyczna

Agnieszka Lesiak

4.

10.45 – 11.30

Wychowanie fizyczne

Lidia Mitoraj

5.

11.45 – 12.30

Edukacja plastyczna

Agnieszka Lesiak

                                                                   WTOREK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Język angielski

Zofia Drygaś

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Lesiak

3.

9.45 – 10.30

Edukacja matematyczna

Agnieszka Lesiak

4.

10.45 – 11.30

Edukacja muzyczna

Lidia Mitoraj

5.

11.45 – 12.30

Wychowanie fizyczne

Lidia Mitoraj

ŚRODA

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Religia

ks. Paweł Szczygieł

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Lidia Mitoraj

3.

9.45 – 10.30

Zajęcia techniczne

Lidia Mitoraj

4.

10.45 – 11.30

Wychowanie fizyczne

Lidia Mitoraj


CZWARTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja matematyczna

Agnieszka Lesiak

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Lesiak

3.

9.45 – 10.30

Religia

ks. Paweł Szczygieł

4.

10.45 – 11.30

Edukacja przyrodnicza

Agnieszka Lesiak


PIĄTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Zajęcia komputerowe

Agnieszka Lesiak

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Lesiak

3.

9.45 – 10.30

Edukacja matematyczna

Agnieszka Lesiak

4.

10.45 – 11.30

Język angielski

Zofia Drygaś

5.

11.45 – 12.30

Edukacja społeczna

Agnieszka Lesiak


PONIEDZIAŁEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Wychowanie fizyczne

Monika Sikora

2.

8.50 – 9.35

Edukacja matematyczna

Agnieszka Sak

3.

9.45 – 10.30

Zajęcia komputerowe

Agnieszka Sak

4.

10.45 – 11.30

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Sak

5.

11.45 – 12.30

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Sak                                                                                         WTOREK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Zajęcia techniczne

Monika Sikora

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Monika Sikora

3.

9.45 – 10.30

Język angielski

Zofia Drygaś

4.

10.45 – 11.30

Religia

ks. Paweł Szczygieł

ŚRODA

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Wychowanie fizyczne

Monika Sikora

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Sak

3.

9.45 – 10.30

Edukacja matematyczna

Agnieszka Sak

4.

10.45 – 11.30

Religia

ks. Paweł Szczygieł

5.

11.45 – 12.30

Edukacja przyrodnicza

Agnieszka Sak

CZWARTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Sak

2.

8.50 – 9.35

Edukacja matematyczna

Agnieszka Sak

3.

9.45 – 10.30

Edukacja matematyczna

Agnieszka Sak

4.

10.45 – 11.30

Edukacja plastyczna

Agnieszka Sak

5.

11.45 – 12.30

Edukacja społeczna

Agnieszka Sak

                                                                                           PIĄTEK

Lp.

GODZINA

LEKCJA

NAUCZYCIEL

1.

8.00 – 8.45

Język angielski

Zofia Drygaś

2.

8.50 – 9.35

Edukacja polonistyczna

Agnieszka Sak

3.

9.45 – 10.30

Wychowanie fizyczne

Monika Sikora

4.

10.45 – 11.30

Edukacja muzyczna

Monika Sikora

Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu