Kategorie
Z życia szkoły

„Z ortografią za pan brat”

   Dnia 28 maja 2024 r. odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat” dla klas II i III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, poszerzenie wiedzy z zakresu ortografii oraz wyłonienie uczniów mających zdolności ortograficzne.
      Konkurs składał się z dwóch części: wspólnego dla obu grup wiekowych dyktanda i testu dwupoziomowego (dla kl. II i III) zawierającego różne trudności i pułapki ortograficzne: rebusy, uzupełnienia wyrazów wyjątkami ortograficznymi. Ponadto, uczniowie mieli za zadanie rozróżnić rodzaje zdań, odgadnąć tytuły znanych lektur, wpisać brakujące litery w wyrazach, itp.
   Naszą szkołę reprezentowali z klas drugich: Antonina Pękala i Tymoteusz Pęcak, z klas trzecich Antoni Lachowicz i Szymon Milas.
  W kategorii klas trzecich I miejsce zajął Antoni Lachowicz, a w kategorii klas drugich II miejsce zajęła Antonina Pękala.

                        Serdecznie gratulujemy!!!

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz książkowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie życząc dalszych sukcesów.