Kategorie
Z życia szkoły

POKAZY STRAŻAKÓW

  W czerwcu, na szkolnym boisku gościliśmy funkcjonariuszy Powiatowej  Straży Pożarnej z Dębicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Grabin, którzy przyjechali do nas swoimi wozami strażackimi.
        Goście w ciekawy sposób przybliżyli uczniom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych akcji. Strażacy zapoznali uczestników spotkania z sytuacjami, w których należy powiadomić straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru oraz przypomnieli numery alarmowe do straży, policji i na pogotowie. Dzieci z bliska mogły podziwiać wóz strażacki oraz jego wyposażenie.
      Szczególną atrakcją była możliwość wejścia do auta oraz na jego dach. Wizyta strażaków poszerzyła i utrwaliła wiedzę uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz zachęciła
najmłodszych do służby w straży pożarnej.
       Bardzo dziękujemy naszym gościom z PSP Dębica i OSP Grabiny!