Kategorie
Z życia szkoły

Warsztaty językowe w Krakowie

Spotkanie z Thomasem Liggettem w ramach programu - Learning Without Borders!

     W związku z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów ponownym wyjazdem na warsztaty językowe, grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła ponownie w spotkaniu z native speakerem i wykładowcą Manchester University Thomasem Liggettem. W ramach integracji międzyszkolnej zaprosiliśmy do wspólnego udziału również grupę uczniów z Głowaczowej.

    Warsztaty, okazały się bardzo ciekawe i sądząc po reakcjach, uczniom bardzo się podobały. Tematyka była trafiona. Uczniowie poznali różne fakty i ciekawostki kulturowe o Wielkiej Brytanii i Zjednoczonym Królestwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć na żywo w warsztatach z Brytyjczykiem Thomasem, który szybko nawiązał kontakt z naszymi uczniami, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia były bardzo ciekawe i prowadzone w interaktywny sposób z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. Młodzież zachwycona – na pytanie: jak wrażenia? zgodnym chórem wykrzyknęli: AWESOME! Treści i język spotkania dostosowany był do poziomu uczniów, którzy bardzo chętnie reagowali językowo.

   Zostaliśmy pochwaleni przez wykładowcę brytyjskiej uczelni oraz koordynatora projektu p. M. Fijałowską za bardzo aktywny udział i wysoki poziom sprawności wypowiadania się w języku angielskim przez naszych uczniów.

     Ciekawe i angażujące zadania oraz świetna atmosfera, wszystko to wspiera motywację uczniów do nauki języka angielskiego. Nawet najciekawsza lekcja przeprowadzona w warunkach szkolnych nigdy nie zastąpi tego typu kontaktu z językiem „żywym”.

    Native speaker pomoże uczniowi przełamać barierę językową i „zmusi” do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności. Regularne konwersacje z tego typu lektorami sprawią, że uczeń nabiera pewności w posługiwaniu się obcym językiem, a jego wypowiedzi nabiorą płynności. Niewątpliwą zaletą współpracy z native speakerem jest również jego oryginalny akcentDlatego warto poświęcić swój czas na parę spotkań z native speakerem, choćby dlatego, by przyzwyczaić się do nowego akcentu. 

    WYCIECZKA to jedna z form organizacyjnych procesu dydaktyczno – wychowawczego dzieci i młodzieży poza terenem szkoły. Taki wyjazd umożliwia lepsze poznanie przez uczniów rzeczy i zjawisk, wpływa na rozwój spostrzeżeń, wyobrażeń i myślenia, służy utrwalaniu zdobytej wiedzy. Dzieje się tak w myśl przysłowia: SŁYSZĘ – ZAPOMNĘ, ZOBACZĘ – ZAPAMIĘTAM. Wycieczka z reguły budzi zainteresowanie młodzieży, jest więc ważnym motywem uczenia się i poznawania otaczającego świata oraz poruszania się po nim. Przyczynia się do rozwijania uczuć, postaw społecznych i praktycznych. Wpływa na kształtowanie się takich cech charakteru jak: koleżeńskość, wytrwałość, zaradność oraz odpowiedzialność. 

UCZEŃ TO CO MA POZNAĆ – POWINIEN ZOBACZYĆ i DOŚWIADCZYĆ. Droga poznawania świata wymaga często wyjścia poza teren szkoły, celem umożliwienia dzieciom obserwacji otoczenia, a niekiedy działania w nim i to TO BYŁO NASZYM CELEM.

   Warsztaty zorganizował nauczyciel j.angielskiego Z. Drygaś przy współpracy p. K. Kosztyła.