Kategorie
Z życia szkoły

Niecodzienna lekcja języka angielskiego w SP w Grabinach

‘Egg Hunt’ Looking for ….. Easter eggs!

           3 kwietnia 2023 roku w klasie 4 Szkoły Podstawowej w Grabinach odbyła się niecodzienna lekcja języka angielskiego. Była to lekcja kulturowa, związana ze Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie dowiedzieli się jak celebrują te Święta Brytyjczycy oraz jakie są tradycyjne zabawy dla dzieci związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

        W Wielkiej Brytanii niezwykle popularnym świątecznym zwyczajem jest zabawa ‘Egg Hunt’, czyli szukanie czekoladowych jajek ukrytych przez rodziców w różnych zakątkach mieszkania lub w ogrodzie a czasem nawet w parku. Uczniowie klasy 4 poszukiwali ukrytych czekoladowych jajek podczas lekcji języka angielskiego, w specjalnie zaaranżowanej w klasie scenerii świątecznej. Uczniowie, w języku angielskim, wydawali szukającej osobie polecenia oraz wskazywali kierunki i podawali drogę dotarcia do ukrytego jajka. Podczas fantastycznej zabawy uczniowie doskonalili sprawność mówienia w języku angielskim, utrwalali znajomość podawania kierunków i wskazywania drogi dotarcia do wyznaczonego celu. Lekcja ta, oprócz pogłębiania umiejętności językowych i kulturowych dostarczyła uczniom wiele radości, śmiechu i dobrej zabawy. Wszyscy uczniowie klasy 4 docenili pomysł zorganizowania takiej lekcji przez nauczycielkę języka angielskiego panią Magdalenę Pęcak i wyrazili chęć kolejnego uczestnictwa w tych innowacyjnych, bardzo ciekawych zajęciach językowych.