Kategorie
Ogłoszenia

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 1. Organizatorzy konkursu:
  Organizatorem konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną jest Szkoła Podstawowa  w Grabinach.
 2. Celem konkursu jest:
  Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
  • stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
  i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
  • przekaz wartości i tradycji w rodzinie; 
 3. Zasady uczestnictwa
  Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci klas 0- 3 wraz  z rodzicami. Uczestnicy konkursu  mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne. Technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd. Na konkurs należy dostarczyć
  1 palmę wielkanocną o wymiarach nie wyższą niż 1 metr.

Termin składania prac do 24 marca 2023 roku. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
Imię, nazwisko, klasa.

 1. Kryteria oceny prac.
  Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
  zgodność z regulaminem konkursu,
  • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
  • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
  • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
  • estetykę wykonania pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

                                                                   Organizatorzy:                                                                              Małgorzata Piękoś                                                                                Lidia Mitoraj