Kategorie
Z życia szkoły

Warsztaty językowe klasy 7 i 8 w Krakowie

      W dniu 13 stycznia uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w 2-godzinnych warsztatach prowadzonych przez Brytyjczyka Marka Willisa w Krakowie. Tytuły warsztatów to “A musical journey across the UK and the USA” oraz “Making and Breaking British Stereotypes”.

     Głównym celem warsztatów było integrowanie nauczania j. angielskiego z kulturą, sztuką, literaturą i rozrywką, a myślą przewodnią tego spotkania była nauka przez zabawę. Poprzez bliski kontakt uczniów z native speakerami oraz ekspertami z różnych dziedzin sztuki i kultury zachęca się uczniów do otwarcia się na język i kulturę danego języka, komunikację oraz przełamywanie barier i stereotypów zarówno językowych, jak i kulturowych. Dzięki takim zajęciom pozaklasowym wzrasta szacunek, tolerancja, ale przede wszystkim zrozumienie dla życia innych ludzi z innych kręgów kulturowych. Podróż językowa poszerza też horyzonty i motywuje do uczenia się języka obcego.

  Uczniowie naszej szkoły świetnie się bawili, mając jednocześnie możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce poprzez interakcję z native speakerem. Organizatorem wyjazdu był nauczyciel j. angielskiego Zofia Drygaś, przy współpracy młodszej koleżanki pani Karoliny Kosztyła.