Kategorie
Newsy

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończenie roku szkolnego to najbardziej oczekiwany przez uczniów dzień w roku. W piątek 24 czerwca uczniowie odebrali świadectwa, dyplomy i nagrody. Przez pandemię ten rok szkolny był – zarówno dla nich, jak i dla ich nauczycieli – niełatwy. Jednak wszyscy uczniowie uzyskali promocję do następnej klasy. W tym roku szkołę opuściła grupa 24 absolwentów – życzymy im wszystkim wysokich wyników na egzaminie oraz dostania się do wymarzonych szkół. Ósmoklasiści pożegnali się ze szkołą, składając ślubowanie i dziękując wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za opiekę przez 9 lat pobytu w szkole. Przekazali także sztandar szkoły młodszym kolegom.

Koniec roku szkolonego to czas podsumowań. Do szkoły uczęszczało w tym roku 158 uczniów, 20 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało w tym roku 32 uczniów klas IV-VIII – ich trud doceniła także Rada Rodziców, fundując nagrody książkowe.  Za działalność w samorządzie uczniowskim nagrody i podziękowania otrzymali także przewodniczący wszystkich klas.

Uczniowie naszej szkoły chętnie i licznie brali udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Mają na swoim koncie wiele osiągnięć i sukcesów, przysługując się do promowania szkoły w środowisku. Nasi sportowcy uzyskali sukcesy w sportach drużynowych: koszykówka dziewcząt – I miejsce w gminie, III miejsce w powiecie, koszykówka chłopców – II miejsce w gminie, piłka ręczna chłopców – II miejsce w gminie, piłka ręczna dziewcząt – II miejsce w powiecie.

WSZYSTKIM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I RODZICOM ŻYCZYMY SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!