Podział godzin

Godziny 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7.10-8.55 religia AS D DT pol/- inf mat k. mat /ang
8.00 – 8.45 P M religia D DT pol/inf mat j.pol geo ang/mat
8.50 – 9.35 P AS/MS D DT ang/mat tech j.pol biologia mat/pol
9.40 – 10.25 P AL D DT mat/ang j.pol geo fizyka pol/inf
10.40 – 11.25 AS     DT -/pol k. hist   ang/pol fizyka
11.40 – 12.25       rew. L       pol/ang biologia
12.30 – 13.15               wdż z z wych
13.20 – 14.05                 wdż
14.10 – 14.55                  
7.10-8.55                  
8.00 – 8.45 P muz  D            
8.50 – 9.35 P AL/MS  religia            
9.40 – 10.25 P AL/j.ang  D            
10.40 – 11.25 P j.ang/MS  D            
11.40 – 12.25 P AL  D            
12.30 – 13.15                  
13.20 – 14.05                  
14.10 – 14.55                  
7.10-8.55                  
8.00 – 8.45 P AL/inf              
8.50 – 9.35 P AL/MS              
9.40 – 10.25 P AL              
10.40 – 11.25 P AS/MS              
11.40 – 12.25 P AS              
12.30 – 13.15                  
13.20 – 14.05                  
14.10 – 14.55                  
7.10-8.55                  
8.00 – 8.45 P inf/j.ang              
8.50 – 9.35 j.ang AS/MS              
9.40 – 10.25 P AS/MS              
10.40 – 11.25 P AS              
11.40 – 12.25 P AS              
12.30 – 13.15                  
13.20 – 14.05                  
14.10 – 14.55                  
7.10-8.55                  
8.00 – 8.45 P AS              
8.50 – 9.35 P AS/MS              
9.40 – 10.25 P j.ang/MS              
10.40 – 11.25 j.ang M religia              
11.40 – 12.25 religia                
12.30 – 13.15                  
13.20 – 14.05                  
14.10 – 14.55